Tem nhãn tròn

  • Có các định dạng cắt theo kích thước cuộn  
  • Chọn từ một số hình dạng và kích thước 
  • Keo dính hầu hết mọi bề mặt 
  • Vật liệu sử dụng phù với trong nhà và ngoài trời

Gọi ngay Zalo: 0901333151