Tem nhãn cuộn tùy chỉnh

  • Cắt theo kích thước, tờ, cắt và cuộn 
  • Vật liệu bền với các tùy chọn có thể in
  • Tự dính; thực tế dính vào bất kỳ bề mặt nào 
  • Hình dạng kích thước tùy chỉnh có sẵn 

Gọi ngay Zalo: 0901333151